Straumr

thumb

Om Straumr

Straumr ønsker å gjøre det enklere å forstå reguleringen av nettselskaper. Vi har derfor utviklet et inntektsrammeverktøy som både visualiserer nøkkeldata fra de siste publiserte inntektsrammene og gir mulighet for å analysere hvordan endringer i datagrunnlaget kan påvirke effektivitet, inntektsramme og avkastning.

Teamet bak Straumr har dyp kompetanse innen nettregulering, kvantitativ analyse og softwareutvikling.

Teamet bak Straumr

Christian Børke

Christian Børke

Petter Svingen

Petter Svingen

Hauk Bjørnland

Hauk Bjørnland