Straumr

thumb

Inntektsrammer gjort enkelt

Forstå

Straumr gjør det enklere å forstå reguleringen. Gi dine ansatte full oversikt over modellen, både gjennom overblikksbilder av bransjen som helhet og hva som påvirker hvert enkelt selskap sin effektivitet og inntektsramme i detalj.

Sammenlign

Straumr gir full oversikt over den historiske utviklingen i nøkkeltall og gjør det enkelt å sammenligne seg mot andre på sentrale KPIer. Velg om du vil sammenlign utviklingen med utvalgte nettselskaper, frontselskaper eller et gjennomsnitt for bransjen.

Analyser

Med Straumr får man full kontroll over hvordan drifts- og investeringstiltak påvirker selskapet. Hold styr på og sammenlign ulike investeringsscenarioer for å finne riktig løsning som optimaliserer utfallet både bedrifts- og samfunnsøkonomisk.

straumr product
Noranett
Lede
Glitre
Tensio
Lnett
Arva
Linea
Elvenett
Elinett
Føre
Norgesnett
Straumen
Hallingdal Kraftnett
Distriksenergi
Fornybar
Mellom
Vevig
Fjellnett
Klive
Sunndal Energi
Romsdalsnett
Elmea
Vestall
Vissi
Barents
Isalten
VTK
Indre Hordaland
Vestmar
Fagne
Linja
Sygnir
Everket
Havnett
Føie
Pattern Background